HerkuLess® – online Lean Six Sigma project tool. Maakt procesverbetering makkelijk.

Ontdek de unieke combinatie van project structuur, data analyse en on-demand training.

Herkuless is een van de eerste web-based software applicaties voor het ondersteunen van Lean Six Sigma verbeterprojecten en heeft de volgende functionaliteiten:

  1. Programma management: overzicht statussen van alle projecten
  2. Lean Six Sigma project management en projectdocumentatie
  3. On-demand Green Belt training ter ondersteuning van de projectuitvoering
  4. Data invoer en analyse

De 4 belangrijkste voordelen van Herkuless®

#1 Overzicht van alle projecten en acties

Ben je verantwoordelijk voor een afdeling of een bedrijf?

Dan wil je weten welke projecten lopen, wie daarmee bezig is en wat de st
and van zaken is. Vaak is het al een uitdaging om alle projecten, commissies en werkgroepen op een rijtje te krijgen.

Als je niet oplet gaat er veel tijd en aandacht naar projecten en besprekingen die niet belangrijk zijn.

Met Herkuless® ben je in staat om in één oogopslag te zien…

  • welke projecten actief zijn
  • wie daarmee bezig is
  • welke afdeling er aan werkt

 

 


#2 Inzicht in de voortgang van elk project

Hoe kan je een project snel en succesvol afsluiten?

Je wil inzicht in de status van het project. Werkt het team zoals gepland of loopt men achter op de planning? Als je daar niet op stuurt dan gaat het project twee keer zo lang duren en veel te veel kosten.

Herkuless® geeft volledig inzicht in hoe het project vordert ten aanzien van de planning, zodat je beter kan sturen voor een kortere doorlooptijd en een beter projectresultaat.

 

 

 


#3 Efficiënte projectuitvoering

Is het project niet te breed? Is het probleem duidelijk? Wat is de volgende stap?

Deze vragen geven het potentiële risico tot vertraging aan, met als gevolg een veel te lange d
oorlooptijd – dit leidt tot demotivatie van het team en onbevredigende resultaten.

In Herkuless® worden probleem- en doelstellingen automatisch voorgedefinieerd op basis van jarenlange ervaring met verbeterprojecten. Projectafbakening en formulering van SMART doelstellingen wordt niet meer als zeer tijdrovend ervaren door het team.

Duidelijke, modulaire opbouw van de projectapplicatie maakt helder welke stappen uitgevoerd moeten worden en in welke volgorde.

Door de directe link naar de online-training van Lean Six Sigma, kan je bij twijfel of voor meer inzicht en achtergrondinformatie, op het moment dat je het nodig hebt, direct uitleg krijgen over specifieke onderdelen van het project.


#4 Meetbare resultaten en data-analyse

Is het project goed verlopen, maar er zijn geen harde resultaten? Of zijn de data niet inzichtelijk omdat er weinig kennis is van MS Excel en er geen investering is gedaan in statistische software zoals Minitab®?

In Herkuless® kan je met behulp van een eenvoudig data-invoer interface, data automatisch visualiseren en statistisch beschrijven, inclusief met berekeningen zoals gemiddeldes en procesgrenzen.

Er is geen kennis nodig van data-analyse software zoals MS Excel of Minitab® en dus ook geen investering daarin. Elke teamlid binnen een project kan data invoeren in Herkuless® waardoor resultaten direct zichtbaar zijn voor projectleden.

 

Bekijk hoe Herkuless® werkt:

Prijzen

tel:+31 55 737 0002
email: peter@herku.com